I remember accepting our Lord Jesus Christ when I am still a youth, during a crusade of JIL at our place in Pasig City. I accepted Jesus as my LORD and savior. But nobody discipled me. So, I continued to live my life conforming with the pattern of this world. I lived my life like a lost sheep Psalm 119:176 I have strayed like a lost sheep. Seek your servant, for I have not forgotten your commands. I continued to live a sinful life even after being married and with 2 children ( Drinking, smoking and sexual immorality) I thought I can live my life on my own without the help of God. Consequences for my sins began to happen to the point that I lost my job, our savings and our house. My hardship is too severe that I started crying out to Him. God, heard my call and provided help to me thru some people He used. I later found out that what happened to me is in this verse: Nehemiah 9:27 So you handed them over to their enemies, who made them suffer. But in their time of trouble they cried to you, and you heard them from heaven. In your great mercy, you sent them liberators who rescued them from their enemies. Mula pa noon ay totoong gumagamit ang Diyos ng tao bilang kanyang instrumento upang tau ay tulungan. Finally, last 2011 when I said to myself, enough is enough, God brought us to Imus. What happened next can be found in this verse: Jer 3:15 Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. This is the time we started attending COG Imus worship services at Treelane2 clubhouse. The rest is history, and after 8 years I am now faithfully serving God at COG-Imus as Head of CLDP and Discipleship Department. Truly, God leaves the ninety nine to look for His lost sheep until He finds it. Luke 15:4
Reginald Bautista Lomotan
Discipleship Department Head
Efeso 4:18-19 “Dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritwal na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Dios dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik gumawa ng karumihan” Noong ako ay binata pa, ako ay mahilig sa sugal, pambubuli, pag-inom at barkada. Masasabi ko na ako ay mayabang, sinungaling, at walang respeto sa kapwa. Nang magkaroon ako ng sariling pamilya, natuto akong manampalataya sa Panginoon. Ako ay puno ng pag aalala dahil wala akong maayos na trabaho, hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang aking asawa at apat na anak. Sa panahong iyon, wla ako ibang inasahan kundi ang Dios na makapangyarihan sa lahat. Siya ang naging sandigan sa buhay ko. Nanalangin ako ng mataimtim at buong puso sa Kanya. Hebreo 11:1 “Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita” Masasabi ko na patuloy na kumikilos ang Panginoon sa buhay ko at sa aking buong pamilya. Inililigtas Niya kami sa ano mang uri ng panganib dahil Siya ay mabuting Ama na nangangalaga sa kanyang mga minamahal na anak. Sa mga aksidente na naranasan naming mag anak, napatunayan ko ang kapangyarihan ng Dios dahil kung wala Siya sa amin, ngayon ay wala na kaming lahat dito sa mundo kaya ibinabalik namin ang kapurihan at kadakilaan sa ating Dios mula noon, ngayon at magpakailanman. At ngayon ako’y matanda na patulo’y akong magpapuri at maglilingkod sa Panginoon dahil alam ko sa sarili ko na kung wala Siya ay wala rin ako ngayon, hindi magkakaroon ng pamilya at hindi rin ako makakapagpatotoo sa kabutihan ng Dios sa aking buhay. Pahayag 4:11 “karapat-dapat po kayo panginoon naming Dios na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay. At ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan”.
Paulino Presbitero Fat
Men's Ministry
As a child, I remember going to a Roman Catholic church. I was never really exposed to other religions; we don’t really attend masses regularly but my mother would never fail to remind us to pray. Growing up, I would always pray or talk to God casually; ask Him for things, favors, talk to Him when I’m sad and even my wishes. There was a time when we got invited to a Christian church, the first time that we got involved in fellowships etc. I met kids around my age, got exposed in Sunday school, joined workshops. Then we just stopped. Back to our old life, went back to attend Catholic masses occasionally. Then we got invited again to another church. I got involved in the ministry, retreats, had friends but then we stopped. Went back to our old life. Our past experiences did not become a factor for me to grow cold in my God. I remember praying that I wanted to have a church that I’d belong. Again, a close friend invited me to a church. The moment that I entered the doors, I felt the Holy spirit and I just declared that I will grow my faith in here. I instantly just told someone I want to serve the Lord and be a musician there. I took the risk of having a commitment in the church because I have not asked my parents for permission yet. I was afraid of not being fully committed but I believe the Lord I am serving is greater than that. Things went well for a year but I believe my foundation was not really that stable, I stopped attending and just left my ministry. Just like the Parable of the Lost Sheep wherein the shepherd leaves his 99 just to look for the missing one, God never stopped calling me. One day, I was longing the presence of the Lord and thought of attending in COG Dasma. Then the following week, my family started in COG Imus. I am happy and blessed that I have grown deeper in the Lord. Past experiences weren’t mistakes but it became a stepping stone on where I am now. Matthew 7:7 Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. Indeed he hears our cries, prayer. My life is still not perfect, but I am sure that I have a perfect God
Roselyn Joice Alferez
CLDP 2
Life before i met Christ was very mundane.. Although alam ko naman na kung sino si Christ little did I know there's something more than knowing Him. So when my Mom introduced Him when I was 13 pa lang eh I'm into Jesus na talaga. Together we sang beautiful songs and tandang tanda ko pa ang unang song. Kinanta namin yung THE JOY OF THE LORD IS OUR STRENGTH.. All is well during my early christian stage.. lahat masaya lahat okay then suddenly bigla na lang akong nag decide to left my Christian life ang dahilan to experience the life outside sa care ni God.. ayun nga bisyo dito bisyo dun lahat na ng bisyo nabisyuhan ko na but GOD still cares for me.. alam mo yun na kahit lumayo ka sa Kanya He is calling you pa rin to get back in his loving arms.. so ayun nga nangyari di pala sapat na kilala natin ang Diyos.. ang will ni Lord eh kilalanin ka Niya yung tipong wala kang maipagmamalaki kundi si Lord lamang at hindi dahil sa mga nagawa mo para sa Kanya.. kasi minsan akala natin kahit marami tayong works di natin alam na lahat ng ito wala kay Lord dahil ang totoong nagsisilbi kay Lord ay si Lord lang ang itinataas higit sa lahat at hindi anumang bagay dito sa mundo.
Cyr Al V. Sayo
CLDP 1
Noon na hindi ko pa kilala si Lord, ako ay mabarkada at mahilig sa bisyo. Hindi ako nakikinig sa aking mga magulang dahil para sa akin mas mahalaga ang mga barkada ko kesa sa kanila, naging suwail akong anak. Alam ko na nasasaktan ko sila at napapaiyak dahil sa mga ginagawa ko pero hindi ko iyon binigyan ng halaga. Hanggang isang araw ay naisugod ako sa Ospital dahil hindi ako makahinga, siguro sa madalas ko na pag-inom ng alak at laging pagpupuyat. Ang akala ko ay mamamatay na ako, naisip ko kung sakaling mamatay ako saan ako pupunta? o kaya tatanggapin ba ako sa langit? Pumikit ako at taimtim na nakiusap sa Kanya na huwag muna Niya ako kunin dahil marami pa ako gustong gawin, patunayan sa sarili at higit sa lahat hindi ko pa napapasaya ang aking mga magulang, hindi pa ako nakakabawi sa mga hirap na ibinigay ko sa kanila, pagkatapos ng maikling panalangin na iyon ay nakahinga na ako ng maayos at gumaan na ang pakiramdam ko. Sa sandaling iyon napatunayan ko na may Dios na nakikinig at laging nandiyan para sa akin. Sa ngayon na mas nakilala ko na si Jesus, nakakaiwas na ako sa barkada at bisyo lalo na sa pag-inom, alam ko na kumikilos Siya sa buhay ko. Masaya ako na tuwing araw ng linggo ay kasama ko ang aking pamilya sa pagsamba. Nagpapasalamat ako sapagkat nakilala ko Siya at nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Patuloy ko Siyang kikilalanin at hindi ko hahayaan na masayang ang pangalawang pagkakataong hiniling ko sa Kanya noon. Philippians 4:6 “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God”.
Phillips Gasta Fat
CLDP 1
Before, I felt that my life was so hard because I was a self-centered person and normally: ● I tried to find/do things on my own. ● I get easily upset (unhappy, disappointed and worried). ● I did not know how to appreciate; and ● My emotions manifested in my works. But now that I knew God and as I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, I feel so blessed with the life that I have and with the people around me. knowing Him more made me realize that: ● All things are from Him and I am nothing without Him. ● Everything happen for a reason, and as I do my very best to the works that He entrust on me, I know He will do the rest for me. ● A great thing always starts with a small thing; and ● I learned how to love sincerely because I know that I am loved with all that I am and who I am. Life Verse: Proverbs 3:5-6 “Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight”
Amor Gasta Fat
CLDP 1
I was 9 years old when I was first introduced to pornography. It got worse when I started to read mature romance novels from Wattpad. My cursing also got worse because of it. I was grade 7 when I knew that my mom had an affair with another guy and that builds my anger towards her. I hated her so much because I couldn’t believe that she can do that to us. I became rude to her and I don’t actually care about her feelings at that time. This is the time when I treasure my friends more than my family. I see our home as a hell every time I came home. I couldn’t feel that I have a family because they don’t have time for me. All they think was business. My parents almost got separated when I was in grade 9. I still clearly remember what was happened last December 24, 2016. It was almost Christmas when my mom and dad fought during our Noche Buena. This was my worst Christmas experience ever. I couldn’t make a decision whose side should I take. It was so frustrating and I could not do anything but to cry. I was so devastated at that time. I just can’t believe that our family would become like that. This is the reason why I love my friends more than my family before because I just can’t feel the love I wanted to feel from them. When I was in grade 10, I thought I already found my happiness. And that happiness was my friends. I started to learn to drink with them and it was so fun! Every time we drink, I forgot my problems and I always got my comfort from them. It didn’t become my habit though but I’m always craving for it. Whenever I have a problem, I thought that the solution was alcoholic drinks. This is also the time when I had my insecurities and anxiety. I always felt that I’m left behind because I’m always the ugly one within my circle of friends. I hated them even though they are not doing anything to me. I hated them because I couldn’t be like them. I hated them because I want to be like them. They are the ones who give me comfort yet the reason why I’m anxious. My insecurities got worse after moving up. My mom was so proud of my friends because they got an award and I got nothing. She’s always telling me that I’m such a loser, that I should be like my friends, and that I’m not worth it. That drives me to have suicidal thoughts. I was thinking that if die, no one would cry because no one loves me. But praise God because all my suicidal thoughts just remained in my mind and I did not do it. It was last week of June when I got invited in a youth service of Church of God Imus. What I’ve experienced that time was different! I know that God talked to me at that time. I was on fire at that time but not until I entered senior high school. I’m always busy to the point that I have no time for the Lord. Then my anxiety came back again. This time, every time that I would feel that I’m alone, I would cry. Satan is attacking my emotions. I always felt tired, frustrated, and pressured. But not until I came back to the Lord. It was a youth service before the youth camp. I felt the peace that I wanted to feel for a long time and I know that only the Lord could give that peace. I joined the youth camp and it was very life changing! That time, I surrendered everything to the Lord and I know that the Lord spoke to me that time. I also had a vision of Christ at the cross, saying He loves me. And that changes my life. I started to hate sin after that. I even noticed that I’m not cursing anymore. After youth camp, many people are condemning me because of Christ especially my parents. They are always angry at me because I’m always at the church. Even though I’m just reading my Bible at home, my mom would get angry at me but it did not stop me from doing that. The Lord fulfilled me with His love and that makes me become satisfied with my life. And now, I’m giving my life to Christ so He can use me for His glory.
Shaila Marie Manuel Igao
CLDP 3
Buhay ko nung wala si Jesus ay napaka barumbado kong babae hindi ko alam kung saan ako magsisimula pero alam ko nawala si God sakin nung mga araw na binubugbog ako ng tita ko hanggang sa lumawak na nag karuon din ako ng depression dahil dito at lumala pa. Natuto akong uminom, mag sigarilyo, gumamit ng mariwana at drugs. Palagi din ako napapa away noon. Nagbago buhay ko ng dumating si Jesus at tinanggap ko ng buong puso. Tinigil ko pag iinom at pag yoyosi ko at ngayon bihira na lang din ako mapaaway pag kailangan hindi na ako yung gumagawa. Napatawad ko na din ng buong buo ang tita ko kaya maayos naman ang relation namin ngayon mas naging close pa kami kahit papano kasi ako lang din nakaka intindi sa tita ko. Healing pa din ako sa depression ko which is need ko pa din uminom ng maintenance ko hehe.
Aeriel Peaches Hanna M. Topacio
CLDP 1
I was born into a Christian family, for which I am very thankful to God. However, prior to March 2015, "Christian" was just a title that guides me in my life. Before that decisive day, I was just a "good kid". I practiced Christian practices. I went to church regularly. I attended Sunday school as a kid and then eventually moved on to youth fellowships. You could say that I was a Christian in practice, but that's all there was to me being Christian. It was all just practices and principles. I wasn't a devoted Christian. I didn't really seek God nor did I love Him with all my heart, my soul, and my mind. But on a youth retreat on March 2015, I was convicted by God. He exposed to me how I was not living the life that He wanted me to live. I did not live up to His standards of being His child. After that event, I decided to live my life looking at God. In everything I do, it will be with Him. From then on, I was on a pilgrim's journey. Truly, Christianity is a personal relationship with God. Though, I was from a Chrisitan family, it took a personal encounter with God to be a full-fledged Christian.
Psalm David Orpilla Lanoy
CLDP 3
MY LIFE BEFORE CHRIST: Ang akin buhay na wala pa si God sa buhay ko, Una is palamura ako , pangawala nanonood ng mahahalay, pangatlo is basta maging mabaot ka ayos na para sa Diyos. MY LIFE AFTER I ACCEPTED CHIRST OCT 31 to NOV 2 ito yung youth camp dito ko po sya na tinanggap ng boung puso si Jesus Christ . Akala ko ko nag iisa ako pero meron pa pala ayun ay si Jesus at naging lilig siksik at umaapaw n blessing ni God..
Gabriel Limon Sore
CLDP 1
Habang lumalaki sobrang mahiyain ako. Tipong ako pa ata bunso sa amin because of my heart disease. Sobrang wala akong confident sa lahat ng bagay, longing sa love ng parents. Nagkaroon kami ng stepmom ng wala pang isang taon nang nawala si mama. Nagtanim ako ng sama ng loob dahil sa ginawa ni papa at sa mga naririnig kong mga sinasabi ng aking mga tita. I was addicted to pornograpy. May mga nakilala rin akong mga naging kaibigan ko na mas ikinaadik ko. Nagpapaanod sa uso at naging materialistic ako kasi feeling ko belong ako. Sagradong Katoliko kami. Walang Sunday na uuwi kami na hindi nag-aaway sila papa at yung stepmother namin it was a routine nakasanayan na din. First Week of March 2018, Nagkaroon ng small group sa classroom namin sa INHS. Lead by Alessandra Ammar, then she invited me sa Youth Service ng Youth Empowered Imus. Nandito po sa verse na ito ang sumunod na nangyari: 2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. Nagtuloy tuloy ako sa COG at everyday may ginagawang pagbabago ang Lord at nawalan ako ng gana manood ng pornography, natuto na rin akong makipagsalamuha sa tama, nawala rin yung mga mura na nasasabi ko noon na parang normal lang para sa akin ngayon hindi na, sumali ako sa Dance Ministry hindi ko alam kung bakit dance kasi hindi ako marunong sumayaw but God lead me in this ministry nung una naiinis ako kasi di ako marunong pero I have in my heart na gusto kong matuto hindi dahil sa para may bago akong talent but because gusto kong ibigay yung time na dapat nanonood ako ng pornography gawin ko nalang may makabuluhan. And I just want to pour out lahat ng praises sa Lord sa ginawa niya simula ng nasa tyan palang ako ni Mama na hindi ko alam kung mabubuhay pa ako gusto kong magthank you na kahit may ganito akong nararamdaman gusto kong ipakita sa Lord na hindi hadlang yung sakit na meron ako; sa joy, sa love, sa faithfulness na ibinubuhos ng Lord sakin everytime I breathe. Sobrang precious yung youthcamp sa buhay dahil pagkatapos nito yung dating Algyn na nagtatanim ng sama ng loob, nakapagpatawad. At hanggang ngayon mas ininlarge ng Lord ang Ministry I become as Youth leader na din ng Youth Empowered Imus and one of the core-leaders of Dance Ministry. Nagpapatuloy at nagpapalago sa presensiya ng Panginoon. Colossians 3:23 Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people.
Mariah Algyn R. Bagting
CLDP 3
At the age of 7 I start to attend COG-Isabela, dahil parents ko dto n sila nag chu church, even my siblings dto nrin n attend, from this church I learned a lot, about bible verses, attending summer youth camp, akala ko enough na yun to know more about Jusus, pero di pala, until 1 day kinuha ng NPA ang father ko while nasa work, sobrang iyak ng mother ko sa aming pastor. Habang umiiyak siya nakatingin lng ako, at nakikiramdam sa lahat, sabi s book of Psalms 37:7 Be still in the presence of the Lord and wait patiently for him to act, After a week pinakawalan ang father ko, as a believer maraming pangyayari na hindi natin maintindihan, minsan naging pasaway din ako at d ako ganun ka open sa parents ko, I want to be alone, gusto ko yung ako lang at walang kasama, when I was in grade 4, may pangyayari na naman na hindi inaasahan, habang nasa work ang father ko dahil uso pa ang logging nun at sila'y laging nasa field, may mga taong labas na kung sila'y tawagin taong pugot, Bigla nlang sinugod ang barracks na kinaroroonan ng father ko at mga kasama nia, so lahat nagtakbuhan, may na pana ang mata at iba pa, habang si father ko ay nakatago s isang malaking bato, accidentally dun umupo ang taong humahabol sa kanila, nagdasal ang tatay ko na sana d siya makita at that moment umalis yung tao, according to Proverbs 18:10 the name of the Lord is a strong tower the righteous run to it and they are safe. Truly that God is faithful to his promises and God never leave nor forsake his children, dahil s mga pangyayaring iyon nkatatak sa isipan ko na God is a true God. I entered COG-Imus last Sept. 8,2018, and i was baptized last May 1, 2019. At present, I was enrolled in cldp 3 and looking forward to work in the ministry kung saan ako ilalagay ni Lord, and I know na sa bawat pagsubok n dumating sa buhay ko or sa family ko I know na magiging matatag kami because of the faith and total submission sa ating Diyos na buhay. My life verse is from the book of Jeremiah 29:11 for I know the PLANS I have for you, declares the LORD, plans to prosper you, plans not to harm you, plans to give you hope and a future.. To God be all the Glory!
Rachel T. Lucas
CLDP 3
I grew up having parents with separate religion, attending both Sunday service depending on our schedule but most of the time in Methodist church because of the Sunday school until my high school that I’m actively involved in many church activities, retreat, youth group and became a Sunday school teacher. Everything was doing well with my Christian life. Suddenly, everything changed when I moved to Manila for college, I no longer involved in church, only Sunday goer. Same way during working. My job and other activities were my priorities and became complacent in my Christian life. Romans 8:28 “And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose”. God brought me here in Cavite in a way that my sister, brethren and a pastor encourage me to attend Sunday service and church activities. Eventually God opened a bible study in our house. It was then that something changed in me, a desire to know God, to follow and serve him, to live a life for him. Kaya naging favorite kong song ang: “Lord I give you my heart” Lyrics This is my desire, to honor you, Lord with all my heart, I worship you All I have within me, I give you praise, all that I adore you, Is in you (Cho.) Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone….. By the power of the holy spirit that works within me, I found myself regularly attending Sunday service, small group, retreat and trainings. Though that time I’m working and pregnant but eager sa mga gawain ng Panginoon , like dawnwatch, prayer meeting and praise God handled bible study and became small group facilitator. Now at COG-Imus joyfully and faithfully serving the Lord, happily married to my husband Engr. Boyeen Camense and blessed with 2 talented kids also serving the Lord. Psalm 16:11 “You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.” All my life God never fails, watches over me and guides me along the right path. He is faithful even I’m unfaithful. He is my strength, my redeemer my refuge and fortress, provider, gives wisdom and knowledge and loves me unconditionally. To God be all the glory!
Madeline Orpilla Camense
CLDP 3
Before ko makilala si Lord is parang nasa badside ako nun mga nagmumura tapos mga bastos yung bunganga ganon.😁😁 Nung nakilala ko na si Lord dun ko po sinimulan baguhin ang sarili ko lalo na sa pananalita ko po.😁😁 Ngayon kasama ko na sya sobrang saya kasi marami akong naging kaibigan sa church at masaya rin ako na alam kong nasa good side nako.😁😁
Kenneth Mañing Iraola
CLDP 1
The day that the best thing happened to my life is when I received Jesus Christ as my Lord and my Savior. When : November 11,2018. Before: I was easy to get angry and mataray and full of worries, doing things with my will, full of hatred. After: Nung lumapit na ko kay God, I have peace, love, joy, full of hope. I surrendered all to him. Now I'm so blessed because God let me experience to know that life is so wonderful when you have Jesus as your savior. So, this pandemic, I finished my C2S Mentor devotional booklet, and still, Continue our Bible Study. . My Life Verse. 1 Peter 5:7 Give all your worries to him. Because he cares about you. Glory be to God.
Doris Delmar Celeridad
CLDP 1
Since my childhood until I was married I already believed that there is God. I went to church every Sunday as much as possible, I followed the ten commandments and I did my daily routine to my family with my very best. Until suddenly my heart felt empty that something was missing. I felt that I was floating in this world, questions arose in my mind, afraid of everything that might happen in my life but when I started reading the Bible, He leads me to the book of Jeremiah 33:3 that says “Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know”. And as I continue reading, Jesus said in the book of John 3:3 “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again”. And surprisingly in year 2017, God took us in COG Imus and we decided to attend Sunday services. Through the help of my C2S mentor I become closer to God, Me and my husband studied CLDP until we were baptized. We already accepted Jesus Christ as our Lord and personal savior. Now, I am not afraid anymore especially I read Isaiah 41:10 that says “Do not fear for I am with you do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you I will uphold you with my righteous right hand”. At present my life is peaceful and I am contented of what God has blessed me with, I surrendered everything to Him. Since then, I developed patience and self-control, I decided to serve God for the rest of my life. I will always remember in John 15:5 “I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing”.
Abundia Gasta Fat
CLDP 2
MY LIFE BEFORE CHRIST: ako po at ang pamilya ko - Ang father ko po hiwalay sa asawa ang mother ko po single parents at pito kaming magkakapatid at panganay po ako na di pa nakakakilala kay Cristo at wala pa sa aming puso't isip at kaluluwa at walang (fruit of the Spirit) sa aming pamilya at kami po ay mang-mang sa salita ng Diyos ganun din po ang aming mga ninuno. Galing po kami sa katoliko kaya maraming wrong diong, in short lack of Word of God. At naniniwala ako kung anong puno sya ang bunga. kaya naman po ang nangyari sumalin lang ang mga maling gawa tulad ng pang babae ,alcohol at drugs, hanggang ang aking ina ay umanib sa samahang P.B.M.A(Phil. benevolent Missionary Association), at pati kaming mag kakapatid ay nakaanib din at ang aking ama ay naka pag abroad sa Saudi haggang sa na disgrasya ang aking kuya nahulog at tumawid sa napakalakas ng hampas ng tubig. Hanggang sa nagkaisip na ako at nagkakaroon na ako ng mga katanungan about religion kasi po malaki ang pagkakaiba ng Catholic, PBMA at Born Again Christian, kaya lahat ng maling gawa na isalin o naganap sabi nga sa kasabihan mana mana , hanggang sa bumagsak na kami unti unti gumapang sa hirap at lubog sa utang. Kami po ay mga bata pa pero may isip na din po dahil tanda ko po ang lahat na nangyari at nakita ko po ang paghihirap ng aking ina at kaming magkakapatid at hanggang sa dumating nanaman ang pag subok na accident sa motor/car because of alcohol and drugs after sya naman ay na aksidente mayroong barilan sa lugar namin at siya ay natamaan sa binti at buti na lang po daplis lang po salamat sa panginoon buhay pa ang aking ama at hanggang sa nakapag abroad ang aking ama para makabawi sa mga utang nag punta po sa Saudi hanggang sa sila ay nahuli sa kanilang apartment sa Saudi na gumawa sila ng alak at naka tambak sa kanilang apartment kaya nakulong sya ng ilang taon hanggang sa nagkaroon sya ng parol at pinauwi sa pilipinas at nagsimula uli para bumangon at mag move on. At maraming salamat sa Panginoon na may ginamit na tao upang akoy makakilala sa Panginoong Hesukristo at doon po ako nagkaroon ng liwanag at sa lahat sa aming magkakapatid ako po ang naunang Christian Baptist. Ako po ay 22 years old na nakakilala. bible say on Romans 3:23 For all have sinned and fallen short of the glory of God. No one's perfect, admit, repent and turn to God believe that jesus paid your sin through his blood and his death on the cross entrust your life to what JESUS has done for you commit your life to Christ confess Jesus as your Lord and savior After admit, believe and commit, then water baptize. After all sinorender ko na po sa aking ina ang samahang PBMA, di na po ako kaanib nila at pinaglaban ko na po ang Panginoong Hesukristo because bible said on Jeremiah 29;11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and future. Trust and obey -challenge "I HAVE " Journey/hindrance/struggle Transform/Reflection/unti unti, isip, puso at salita. I am busy and its really hard to manage time, family,work, church, bible study, choir, sharing the goodness of God and grace and gift to my mother, father, brother and sister at salamat sa kapatiran na ginamit para magshare at sa church sila po ang aking backbone para i push ang aking family at sa iba pang mga ginamit para sa aking mga magulang at mga kapatid para manalangin para maremind ang salita ng Panginoon at higit sa lubos po akong nag papasalamat bago pumanaw ang aking ama at ina sila ay tumanggap at nakakillala ng goodness of God, gift and grace. MY LIFE AFTER I ACCEPTED CHRIST on December 23 1999 noong kami po ikasal ng mr. ko at bago po kami ikasal parehas na po kaming nakakilala sa panginoon at nadagdagan ang challenges, pinagdaanan po namin ang lahat na pagsubok tulad ng pera #1 nawalan din sya ng work ako lang ang nag wowork at sya naman ang taong bahay at nag aalaga ng anak ng aking panganay na si Jermaine naging busy sa work at minsan po di na nakakasimba tapos misan ang mister ko ay nagkakaroon din ng sideline nagaahente ng car minsan wala minsan sa iba naman ay sinasama sya sa paginstall ng kortina sa mga hotel, condo, model house at tul;oy tuloy lang po at awa ng diyos nakakaraos din po. Nakakapagsimba na din at nakakapagfellowship na din. hanggang sa pareho naging busy na naman hanngang di na naman nag church at doon na kami nagkaroon ng malaking pagsubok sa famiy at lalo na pag ang kasama mo ay di mananampalataya at kung di ka matatag at may kahinaan ang bawat isa, ayun muntik na mahulog sa pagkakasala ang mister ko about cellphone about girl at sa akin naman po ay issue ng katakot takot about boys then hanngang sa naghiwal;ay po kame ng ilang buwan para sa katahimikan tig isa kame ng anak sa akin ang bunso at sa kanya ang panganay para sa katahimikan pero hindi pa din katihimikan magulo din pala sa family ko at dahil kinukulit akong bumalik sa amin hanngang na decide na din kami bumalik dahil yon po ang gusto ng mr. ko dahil di naman natuloy yong babae na nagustuhan nya (cut) sa madaling salita nagbalikan na kame together again pero meron malaking pagbababgo syempre, awa ng diyos ngunit di pa din nawawala ang pagsubok hanggang sa nagkaroon ang mister ko ng sakit sa bato na shockwave sya about money na naman then nadiscover ng doktor meron sya sakit sa puso, ang sabi ng doktor 1 taon na lang daw ang itatagal nya noong 2014 po ito nalaman at dinaan namin sa dalangin, gamot hanggang dumating ang 2017 sumikip ang aeroirtic valve at sabi ko sa panginoon nag pray ako at nagtanong kay Lord, kukunin mo na ba ang asawa ko kasi yong kanyang paghinga hirap na kaya kailangan nya ng oxygen, e di problema na naman ang pera kaya check ng doctor ang mga ugat nya sa puso andiogram at awa ng diyos nakabenta ng lupa kaya nagkaroon ng panggastos sa operasyon ng kanyang puso at schedule na sya for open heart sa heart center for aeortic valve replacement kaya nadugtungan ang buhay nya ngayon po ay 47 na ngayong taon at awa ng diyos sa tatlong beses na nangyari sa buhay nya still alive and serving the lord. dahil sa aming hiling at daing pasasalamat sa dyos at sa mga kapatirang nanalangin at kanyang mga kamaganak sa sumuporta sa panalangin at gastusin sa lahat at sa aming pamilya. kaya po di natuloy ang aming paghihiwalay dahil ganito po pala ang mangyayari sa amin kaya po ang mister ko ay naging malapit na po sa Panginoon. Continue Pray beacuse bible said on Mark 11:24 kahit anung hilingin natin sa Diyos ibibigay at mangyayari. 1Thesalonian 5:16-18 Magalak kayong lagi palagi kayong manalangin at mag pasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sa pagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Sa Panginoon mo ibigay ang lahat ng problema . Proverbs 16-3 Ipagkatiwala mo kay YAHWEH ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. HOW DO YOU PERCEIVE GOD NOW: Tinutuwid ng Panginoon ang ating mga pag-kakamali kasi po pag sala o sumala ka na di kana naka align sa Panginoon. Provervb 3:5-6 kay YAHWEH ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan o katwiran. Sa lahat ng siya ngay alalahanin upang ikaw patnubayan sa iyong mga tatahakin. God loves me, I know there is a miracle, Matthew 19:26 With God all things are possible. Mark 10:27 Jesus looks at them and said with man this is imposible but not with God; all things are possible with God. TO GOD BE ALL THE GLORY AND GOD BLESS.
Ruth Ejandra Medina
CLDP 3
I grew up in a Catholic Family. Originally, I'm from Quezon City. I'm in my elementary days that time, I was 10 years old when suddenly my curiosity in pornography appears because of influence. I'm not that close to my parents nor to my siblings. We barely talk to each other. We didn't care about each others' businesses so they didn't know that I watched pornography. In fact, because of that curiosity, it led me to the addiction of watching pornography. I can't survive a day without watching it. It lasted for 3 years. In my 2nd year of watching, we moved here in Imus City, Cavite. Watching pornography continues. When I am in my 3rd year of watching pornography, someone keeps inviting me to attend RK or Rescue Kabataan so I give it a try. It caught my heart eventhough it's just my first time coming there. But when I came back for the second time, RK is no longer existing but Youth Empowered does. But although I'm attending church, I didn't have that deep and intimate relationship with the Lord so sometimes I still watched pornography but months after that I stopped. But the struggle didn't stop that easily. When I'm at church, there's always a picture of someone doing sex appears in my mind eventhough I don't want to see that anymore. It continues for how many months before I finally overcame it. I've been attending church since the first year of Youth Empowered Imus and after how many months, I saw the Dancers dancing in front of us. I don't know but I really want to join in that Ministry and I can also imagine myself in front, dancing for the Lord. So, I auditioned in Dance Ministry. After that, I also experienced the 1st Youth Camp in YEI, that's the moment when I really accepted Jesus Christ as my Lord and Savior after experiencing a lot of miracles that is done by Him. I got a lot of experience at Church of God - Imus and it's all unforgettable and irreplaceable because it's not just an experience but rather an encounter of the Lord. I encountered Him for how many times that makes me want to worship Him more and seek Him more. This is the time when I can finally say that I'm a Born Again after God's own heart. After being Born Again, there's a lot of challenges that are coming into our daily lives, but being Born Again means not worrying or not thinking negatively in those challenges but rather facing it and overcoming it with Him. We also shouldn't worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. Also being Born Again means accepting that we can't do anything on our own, we need Him in all aspects. And being Born Again means leaving your past behind, no turning back. Being Born Again means not staying in your comfort zone but rather go oustide and share the Good News to other people. We should live according to our purposes that God had given us. Jesus Christ died to saved us. No longer I who lives but Christ lives in me. In our own, we can do nothing but to Him nothing is impossible. Galatians 2:20 I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Daniella Z. Barrios
CLDP 3
My life before Christ was different from my current life. I'm a worrier before. I worry a lot to the point that I am having a series of sleepless nights. I'm worrying about our finances because I am having difficulties in managing it. I worry about what lies ahead of us because we've been paying several bank loans, on top of that, our monthy utility bills and daily expenses. I thought it will be really impossible for us to save. It's like the money is just passing by our hands during that time. I am so worried that we might end up not saving any amount for our future. (Considering that God has blessed my husband with a job having descent salary). I am always stressed and always irritated because of the situation, especially when someone is asking for financial help from us. Until I met ate Joy Lanoy. She is a reflection of a real Christian. She's always happy and seems like she's never gone thru any problem in life. She told me that they are having a bible study every Friday in their house. So I decided to join. After joining few sessions, I was guided by the Pastor to accept Lord Jesus as my savior, he also prayed that may the Lord remove all the hindrances that stops me from following the Lord, that was October 2017. Since then I decided to attend the Sunday Service. After each service I felt like I am always refreshed and energized. I really felt how God is moving into my life. He touches me and changing me little by little. But change does not happen overnight. My faith was tested especially in returning the tithes. At first it was really hard for me to let go of the amount that I needed to return to the Lord. Again, God used ate Joy. She said as I get to know God more, it will become easy for me to give it back to the Lord. As I continue to walk in Christian life, God opened my eyes and made me understand the importance of tithing. Praise God for he made me and my husband voluntarily return the tithes regularly. What the Lord said in Malachi 3:10 Bring all the tithes into the store house so there will be food in my house. Test me on this says the Lord Almighty, see if I will not open the floodgate of heaven and pour out so much blessings that there will be no enough room for it. He is truly amazing. He blessed us more than what we need. Come to think of it, my husband's salary is still the same, but the Lord managed our finances. Apart from our tithes, He gave us enough to pay for our loans, enough to save and most of all enough to share to those who come to us for financial help. Amazing! Our God is truly amazing! He touches my heart and made me realized that whatever He is giving us, it is more than enough, I just need to let Him take over my life and He will do the rest. I experienced how God changes our situation and how He changes me. Now I can really say that I don't worry that much anymore. I learned to cling on Him and tell Him anything that bother's me. He gave me an instant relief and assurance everytime I talk to Him. I felt that He is really pleased everytime I let Him take the wheel. So now I just sit back and relax, let Him drive for me. He made me remember His assurance in this bible verse in John 14:1 Do not let your hearts be troubled, trust God and trust Me. Amazing is an understatement on how God works wonders in my life. Let me collect all the good adjectives in the dictionary, that's how I want to describe Him. Truly ALL THE PRAISE AND GLORY ARE FOR HIM! Praise God for coming into my life. Amen!!!
Kylah Cruto Delos Santos
CLDP 3
I was Born a Roman Catholic pero po at my young age nag convert kami ng religion as a Christian Born Again. I have a Born again Family po although Di lahat Ng born again family is perfect may problema din kami minsan. At young age active na ako sa first church namin and I'm also part of the worship team as a drummer and nakasanayan ko na din na madami along kaibigan sa church and mga nakakausap at nakakalaro. Pero diko pa masyado naiintindihan ang Word Ng God dati kasi ang mindset ko pa po dati is pag nag church ka and nag praise ka sa Kanya you will be safe and saved. And after ko mag graduate ng elementary lumipat na po Kami sa Cavite. At first naghahanap pa po kami ng church pero may kapitbahay kaming mag recommend sa church nayun, Hindi ko nalang po bangitin yung name ng church. Pero at first I thought I will be having new friends and more active at that church and mag gogrow ako dun. But walang nag welcome Sa amin even at the entrance namin so sinabi ko sa sarili ko na "Ah Baka di Lang kami napansin". Then every Sunday with my family lagi kaming umaattend pero wala kaming nagiging kakilala or nakakausap man lamang. Umabot na sa time na tinatamad nako pumunta ng church kasi I felt na di welcome yung family ko or sadyang malaki lang yung community ng church nila kaya ganon. And one time nag doubt ako sinabi ko sa isipan ko "Bakit laging sariling naranasan Yung preaching Ng pastor kahit Di Naman connected sa word or topic". So at age of 15 I entered the "wilderness" kahit regular attendee kami sa church nahawa nako sa mga taong nakakasama ko. Then one time nung Gr10 ako Di ako sumama sa Parents ko magsimba pinagalitan nila ako then nasagot ko sila ,ang Sabi ko "Bat ayaw pa natin lumipat ng ibang church ni wala ngang nag entertain satin sa 4 years nating pagsisimba dun". And nag pray ako Kay God to ask for forgiveness and nag sorry ako sa Parents ko pagkauwi nila. Then ayun po dinako umaattend ng Sunday service tamad na tamad nako. Pero umabot yung time na Gr11 nako, may nakilala akong youth din from YOUTH EMPOWERED IMUS. Then she invited me to join sa Youthcamp at first nag hesitate ako Kasi medyo namahalan ako sa bayad and nahihiya ako humingi sa parents ko sa ganon kalaking pera and then tamad akong mag ipon. But sinabi ko na sasama ako and for a month nag ipon ako Ng nag ipon para makasama. Then dumating yung time na magbabayad nako at first hiyang Hiya ako Kasi Hindi ako sanay, then nung pumasok nako nagulat ako Kasi may nagwelcome pa sakin mag ask Kung ano name ko. Then pinakilala ako sa ibang Youths and nakaka taba Lang Ng puso na nakakahiya. That time mas lalo akong na excite sa Youthcamp. Then during Youthcamp damang dama ko yung presence ni God and nag decide nako na "Eto na Yun wala ng atrasan alam kong miss nako ni God Kaya babalik nako sa kanya no turning back na" then I was baptized sa Youthcamp kasama Ng ibang youth and grabe Yung move na ginawa ni Lord sakin. Hindi Lang ako nabago pati yung family ko and mas sumipag ako sa studies ko kasi nalaman ko yung purpose ko as a person. And may bago nakong church family na sobrang welcome ako kahit ano pa man ako dati. And ayaw ko din na maranasan ng ibang Youth yung feeling na di sila welcome sa Church kaya ineentertain ko din Yung ibang new comers. And habang kwinikwento ko Yung about sa Youthcamp sa mama ko she was crying and sinabi niya na sobrang proud niya sakin. And ayun po ang Family ko po ay sa C.O.G na nag sisimba. Sobrang thankful ko Kay God Kasi may mga tao akong nakilala na handa akong tulungan kahit anong mangyari and may leader akong andyan lagi para magbigay ng payo Sakin. God Bless po sa inyong lahat!
Razil Oliver Lara Medina
CLDP 1
Bata pa lang ako sinasama na ako ng tatay ko sa Legion of Mary. Pinag-aral sa Catholic School wherein every level may Christian living subject. Active ako noon sa simbahan every Sunday at kung may mga occasion. Even sa barrio namin every night may rosary crusade kami. Saturday and Wednesday night sinasama din ako ng mga magulang ko sa Bible Study nila. Pero andun pa rin ung ugali kong maldita, suplada at pala away. 3 years ding inaway at di ako inimikan nung ampon ng nanay ko na kaedad ko kasi nagseselos ako at iniisip ko noon ang dami dami na nga naming magkakapatid nag-ampon pa. Nagcollege ako sa Laguna wherein ang tito ko ay Christian pero wala lang sa akin yon. Nakapagtapos ako ng college nakakuha ng magandang trabaho. Ang mga boss ko noon ay Christian din. Pag prayer time na nagpapalate ako at pag bible study na natakas ako. Mabibilang lang sa daliri ang umaattend ako. Christian din ang friend ko sa office. Hanggang sa maka pag asawa ako nagkaanak ng 4. Same situation magsisimba pag nakakaalala lang magsimba. Hanggang sa ayaw ko na sa trabaho ko I pray and asked the Lord guidance na makakita ako ng trabaho. Answered prayer ako noon. Masasabi kong blessed na blessed ako noon. Dahil Sa Cambodia ang job na bigay ni Lord. Ayos din ang sahod. At dito din nagstart na makilala ko at magkaroon ng relationship with God. Ang maganda pa ang mga anak ko pala sa Pinas ay umaatend na rin ng service sa Toclong Baptist Church.Hanggang sa lumipat kami sa COG Imus. Hindi man ako naging successful sa buhay but I was so blessed na nabago ako. Sa ngayon po bago nagkapandemic active na ako sa church. Every Friday may visit kami sa BJMP. May bible study din sa Guada nagtuturo ako doon sa mga bata. Prayer Warrior every Sunday. To God be the Glory. Psalms 131. 1 Lord, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters , or in things too high for me. 2 Surely I have behave and quieted myself, as a child that is weaned of his mother : my soul is even as a weaned child. 3 Let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Amen!
Jocelyn Pelayo Pahayahay
CLDP 2
My life before Christ, my life is no direction, umiikot lang ang buhay ko sa mundong makasalanan, lahat ng bisyo pinasukan, lahat ng tao kinasalamuha masama man o mabuti, maayos o hindi, ang mahalaga lang dati nun maging masaya sa lahat ng bagay, walang pakialam sa nararamdaman ng tao makasakit man o hindi basta makamit lang ang gusto, dahil nga ang pananaw ko nun na nang galing pa sa aking lolo " Ang buhay ay hindi pa tagalan, Kung hindi pasarapan". My life after I accepted Christ, my life is in your direction, simula I accepted Jesus Christ my Lord and Savior nag karoon ng purpose ang buhay ko, at about purpose na binasa ko at na meditate ko ang bible verse ng John 3:16 "For God so loved the world that he gave his only begitten Son, whosoever believeth in him, should not perish, but have everlasting life.", lalo tumindi ang relationship ko kay God. How do you perceive God now, Mathew 6:33 "But seek ye first the kingdom of God, and his righteous, all these things shall be added unto you.", Simula na proriority ko si God, lalo ko na feel yung presence ni God, sometimes im cry kapag nababasa ko ang kanyang banal na salita, dahil nararamdaman ko kung gaano tayo kamahal ng ating panginoon, dahil hindi tayo kelan man pinabayaan.
Francisco Cosep Mateo Jr.
CLDP 1
Ako si Marie Ashley Bagting, isa sa mga kabataang nalulong sa pornograpiya. Tulad ng ibang pamilya, hindi rin maiiwasan sa loob ng aming tahanan ang pagkakaroon ng problema. Lumaki ako sa pamilyang katoliko, nagsisimba tuwing linggo at nagdadasal bago kumain. Pero dahil sa mga nangyayaring sigawan, awayan at tampuhan, ibinaling ko ang aking atensiyon sa panonood ng pornograpiya, pagsama sa barkada, at pagrerebelde sa magulang dahil para sa akin ito ang mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Noong ika-28 ng Abril sa taong 2018, inimbitahan ako ni Ate Algyn sa Church of God Imus. Night of worship noon at habang nakikinig ako sa preaching, nasasaktan ako at unti-unti kong isinuko yung mga bagay na nakasanayan ko. Una na dito ang pagmumura, sobrang hirap kasi pakiramdam ko kapag di ako nagmumura hindi ako belong sa circle of friends. Pangalawa, ang pagsagot sa magulang. At ang pinakamahirap sa lahat ay bitawan ang pornograpiya. Para akong nasa kulungan at wala ng pag-asa pang makalaya. Pinagdadasal ko ito sa Lord pero uulit din ako sa panonood kinabukasan. Matagal bago ko nabitawan ang pornography. "The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, he will show you a way out so that you can endure." (1 Cor. 10:13) Isa ito sa mga nakatulong sa akin upang mapagtagumpayan ko ang porn. Simula noong isinuko ko ang aking buhay sa Lord, nagkaroon ng peace ang aking puso. Kung dati ay hindi ko kayang mabuhay ng wala yung mga bagay na nakakapagpasaya sa akin, ngayon ay naniniwala akong "The Lord is my bestfriend and my shepherd. I always have more than enough." (Ps. 23:1) At ngayon, tuwing nagkakasala ako, sobrang bigat sa pakiramdam feeling ko ang dumi-dumi kong tao "But if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness." (1 John 1:9)
Marie Ashley Rocuyan Bagting
CLDP 3
Hindi ako ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Noong bata pa ako marami ako nakita sa mga kaklase at kaibigan ko na wala ako. May mga gusto ako na hindi maibigay sa akin ng aking mga magulang. Kaya kahit nag-aaral pa ay nagtrabaho na agad ako para makatulong. Dahil hindi ako madalas sa bahay na expose ako sa barkada at bisyo. Gen. 3:1 “Now the snake was the most cunning animal that the Lord God had made “ Nang magbinata ako mas naging magulo ang isip ko, ang dami ko tanong, pakiramdam ko may kulang. Hindi ko na namalayan na ang puso ko ay puno na ng galit at lungkot. Dahil sa kagustuhan ng aking mga magulang, nakapag college ako pero dahil nga sa hirap ng buhay, kahit working student ako, napapahinto pa rin ako sa pag-aaral. Iba-iba ang mga nakakasama ko kaya nawalan na din ako ng gana pumasok tutal naman kumikita na ako sa trabaho. Ang pagdarasal ginagawa ko, kinakausap at humihiling ako sa Kanya pero hindi Niya ako sinasagot. Marami akong nakilala, naging kaibigan at barkada pero ang sakit sa puso ko ay hindi nawawala hanggang sa pinagkalooban ako ng Panginoon ng makakasama sa buhay. Gen 2:18 "Then the LORD God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.” Pero sa halip na magpasalamat madalas ako magreklamo, at dahil hindi ako marunong magpahalaga noon inilayo siya sa akin. Naramdaman ko na naman ang sakit sa puso ko, mas lalong sumakit, lahat ginawa ko para maging masaya, kahit ang pamilya ko, pero hindi pa rin mawala. Hanggang sa gumamit ang Panginoon ng instumento para lumapit at magbalik loob sa Kanya. John 3:16 “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life”. Tinanggap ko si Jesus sa aking buhay at mula noon mas nakilala ko Siya, ang sakit na nararamdaman ko ay walang wala kumpara sa sakit na naranasan Niya para sa akin at maging sayo. Siya ang pumuno sa mga kakulangan ko at gumamot sa sugatan kong puso. Napakasarap umiyak sa Panginoon dahil alam ko na nakikinig Siya. 1 Peter 5:7 “Cast all your anxiety on him because he cares for you” Salamat sa Panginoon at nakapagtapos na ako ng pag-aaral, nagpapasalamat ako dahil kahit kailan ay hindi Niya ako sinukuan. May ibinigay nadin Siya na magandang trabaho sa akin, ang anak ko sa murang edad ay nakakilala narin sa Kanya, ang sarap sa pakiramdam na naririnig at nakakasama mo siya sa panalangin. Ngayon, pinili ko ang buhay na kasama ang Panginoon at patuloy na panghahawakan ang pangako Niya. Romans 6:23"For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Life Verse: 1 Corinthians 16:14, ESV: "Let all that you do be done in love." 
Paul Gasta Fat
CLDP 1
Bata palang ako kilala ko na si God dahil dati pa lang ay sa Christian Church na kami nagsisimba pero hindi naman dahil dito kaya kilala ko nang lubos si God, kasi kahit nagsisimba ako sa Christian Church hindi ko pa rin naman maintindihan kung bakit nila itinataas ang kanilang kamay ni hindi ko nga ito magawa, hindi ko alam kung anu-ano ang mga ginawa ni God para sa atin, hindi ko rin alam na iniligtas niya tayo mula sa kalaban sa pamamagitan ni Jesus. Noong ako ay bata pa ang buong akala ko ay sobrang saya maging isang teenager, sabi nga nila dito mo daw mahahanap ang tunay na kaibigan, magagawa mo ang mga gusto mo, maraming kasiyahan, katuwaan at kung anu-ano pa na magiging dahilan upang ikaw ay maging masaya. Dec. 2015 halos patapos na ang taon lumipat kami ng cavite, napalayo na kami sa church kung saan lagi kaming nagsisimba hindi na kami nakakapagsimba kasi hindi namin alam kung saan ang mga simbahan dito at dahil din mas napadalas na ang pagtatrabaho ni Mama kasi mas napalapit na 'yong bahay namin sa work n’ya 'di tulad dati na malayo. 12 years old ako noon malapit na akong mag 13 hindi na ako makapaghintay na maging ganap na dalaga noong ako ay ganap na dalaga na masaya naman noong una nagagawa ko nga 'yong mga sinasabi nila katulad ng pumupunta sa kung saan, maraming naging kaibigan at kung anu-ano pa, pero nung nagtagal na dito na ako nakaranas ng mga problema, problemang ako lang ang nakakaalam kasi wala akong masabihan kasi iniisip ko baka walang makinig o di kaya'y baka ako ay kanilang husgahan. Dito na ako na pa sabi na, ‘sana bata na lang ulit ako’, ‘sana pala hindi na ako tumanda’ , kasi dati walang problema o di kaya'y magaan lang ang problema. Kinimkim ko lang ang mga problemang 'yon, at mas piniling lumayo kaya naman kung umuwi ako ay gabi na kahit pang umaga naman ako kasi mas pinili kong gumala kasama ang kaibigan para malayo sa kalungkutan, ni wala akong pinagsabihan maski ang aking magulang, nung tumagal hindi ko na talaga kaya gusto ko na magpakamatay, gusto ko na sumuko, ayaw ko nang mabuhay, hindi ko na kaya, hirap na hirap na ako, wala akong mahingan ng tulong kasi hindi ko naman alam kung paano at kung may maniniwala ba. Kilala ako sa school bilang isang studyanteng makulit, pala tawa, pala biro, mukhang walang problema kasi laging masaya, 'yan ang mga pagkakakilala nila sa akin ni walang nakapansing may problema ako dahil hindi mahahalata sa akin ito. Nang tumatagal lagi na akong nag-iisip kung paano magpapakamatay at hindi ko na kinaya kaya, isang araw bigla nalang akong umiyak at nakipag-usap kay God sabi ko, hindi ko na kaya pagod na ako at kung anu-ano pa lahat sinabi ko kay God pagkatapos nun biglang gumaan ang pakiramdam. Madalas na gano'n lang ako laging si God 'yong pinagsasabihan ko ng problema ko lagi akong tumatakbo sa kanya kasi alam kong siya lang ang makakaintindi sa akin at hindi niya ako huhusgahan sa kwento ko, pero dumating 'yong araw na hindi ko na talaga kaya nasabi ko na lang, “Pag 2020 ganto pa rin ang buhay ko ayaw ko na, magpapakamatay na talaga ako”, sinabi ko 'yon noong 2018 going grade 9 na ako nu'n at 'yon nga naging grade 9 na ako gano'n pa rin mas lumala pa nga eh kasi mas bumigat at lumala 'yong problema 'yong tipong hindi ko na talaga kayang pigilan kaya bigla akong tatahimik o di kaya'y mananahimik o minsan naman ay iiyak na lang nang patago. Lumipas ang araw at buwan gano'n pa rin malungkot at may suicidal thoughts pa rin hindi ko mapigilang hindi mag over think sa mga nangyayari sa akin, nov. 2018 nang maging close namin si Jamar Matthew o Sendo, nagbabahagi siya ng salita ng Diyos sa mga kaklase namin pero hindi ako nakikinig kasi puro daldal ang inaatupag ko, dumaan ang bagong taon at doon na nagsimulang gumaan kahit papaano ang aking pakiramdam ilang linggo ang nakalipas nang sumapit ang bagong inimbitahan kami ni Sendo sa church noong una ay hindi ako nagpunta kasi sa lahat ng magkakaibigan ako lang ang handang dumalo medyo parang bumalik ang pagkamahiyain ko kaya hindi muna ako pumunta hanggang walang kasama sa susunod niyang pag imbita pumunta na kami kasama 'yong isa ko pang kaibigan, nagpaalam ako nun kay Mama na magsisimba ako at natuwa naman siya kasi sa Christian Church ako magsisimba at halos daw kaedad ko kaya mas magsasaya daw ako, nung kumakanta na ng praise & worship song sabi ng song leader na pumikit daw at itaas ang kamay ginawa ko 'yon at nagulat akong nagawa ko 'yon sa tinagal tagal na hindi ko iyon nagagawa at noong nandoon ako habang nakapikit at nakataas ang kamay ko bigla ko na lang naramdaman na tumutulo na 'yong luha ko at napapasabay na rin ako sa kumakanta, Ang araw na 'yon ang pinaka masayang araw para sa akin kasi doon ko tinanggap si Jesus sa aking buhay sobrang saya ko nun hanggang sa pag-uwi kahit na alam kong sasalubong na naman sa akin ang problema ay naging balewala ito sa'kin basta ang alam ko masaya ako, naulit uli 'yong pagsimba ko at pagpuri sa Panginoon hanggang sa nagbakasyon ay natigil sa kadahilanang lagi kaming nagpupunta sa kung saan kaya naman hindi na ako nakakapagsimba. Lumipas ang summer at pasukan na ulit namin at grade 10 na kami hindi pa rin ako nakakapagsimba hindi ko alam kung dahil ba sa mga nangyayari sa akin nung oras na 'yon o ano, lumipas ang buwan at anniversary na ng YEI inimbitahan ulit kami ni Sendo at 'yon pumunta naman kami halos lahat kaming magkakaibigan ay nagpunta at nagkasiyahan lumipas ulit ang araw at nakayanan ko nang magpunta doon mag-isa at mayro'n na ring nakikilala at nakakausap unti-unti na ring nagbabago ang ugali ko at pananaw ko sa buhay, naiintindihan ko na kung bakit kailangang mangyari ang mga bagay na iyon, at natututunan ko na ring magpakumbaba kasi dati hindi ako gano'n lalo na kapag alam kong ako ang tama, natuto na rin akong ipagkatiwala ang problema ko sa Panginoon at magtiwala na ako ay kanyang poprotektahan at hindi pababayaan sa labang ito at unti-unti na ring gumagaan ang aking pakiramdam hindi pa man ako nakakaalis sa lugar kung saan lagi kong nararamdaman ang kalungkutan pero naniniwala naman ako na may dahilan kung bakit gano'n at na darating rin ang araw na ako ay makakalaya na at makakaalis na sa lugar na iyon. Sobrang masaya ako sa presensya ng Panginoon sobrang saya ko kasi niligtas niya ako mula sa madilim na buhay ko, ipinaramdam niya sa aking hindi ako nag-iisa at nandyan siya para sa akin, sobrang saya ko lalo nang maalala ko 'yong sinabi ko noong 2018 na, pag ganito pa rin ang buhay ko ayaw ko na pero sa pagpasok ng 2019 biglang nagbago ang buhay ko kasi tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, nagtiwala ako at nagpuri sa kanya, napalapit ako sa kanya, naging masaya ako sa Panginoon at sobrang nagpapasalamat kasi iniligtas niya ako mula sa kalungkutan ipinaramdam niyang hindi niya ako iiwan ang daming nagbago sa akin at 'yon nag ministry na ako sa church, mula noon hanggang ngayon si God lang ang naging sanggalang ko at sakanya lang ako nag kwekwento ng mga problema ko hindi na ako madaling sumuko sa anumang pagsubok sa buhay dahil alam kong kasama ko ang Panginoon.
Amore Keira Del Mar
CLDP 1
MY LIFE BEFORE CHRIST Buhay ko nung wla pa ang Diyos sa buhay ko ay laging Palamura , nanonood ng mahahalay na palabas at mainitin ang ulo haha. MY LIFE AFTER I ACCEPTED CHRIST OCT 31 - NOV 3 YOUTH CAMP Sya dito ko po na encounter si jesus at nung pag invite sakin ni Carlo sa COG Imus. Hinde pala ako nag iisa kasama ko ang Diyos n gagabay sa mga desisyon ko. Madaming kaibigan na nakasalamuha at blessing na natatanggap. Naging matatag sa araw araw. HOW DO YOU PERCEIVE GOD RIGHT NOW. Si God ang gabay patungo sa kabutihan at tuwid ba daan. Isiah 40: 21 He gives strength to the worry and increases the power of the weak.
Gabriel Limon Sore
CLDP 1
Hello po. Magandang araw sa'yo. Sana okay ka ngayong araw na to. Sana maganda yung umaga mo, sana nakapag pasalamat kana kay God sa masiglang araw na ibinigay at ibibigay Niya sa atin. Sabi nga sa Exodus 14:13, "Don’t be afraid Just stand still and watch the Lord rescue you today The Lord himself will fight for you Just stay calm." pinapatunayan ng verse na to, na kasama natin ang Panginoon sa bawat paglakad natin sa panibagong umaga na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Ako nga pala si Rommel. Masasabi kong makulit ako at matigas ang ulo ko. Oo, inaamin ko na hindi ako masunurin, palasagot ako, masama ako magalit, nagtatanim ako ng galit. Yung tipong lahat na ata ng negative na pwedeng mapunta sa isang anak e nasa akin na. Inaamin ko, nangungupit ako ng pera at ang malala, hindi piso, hindi 100, nagawa kong mangupit ng libo para sa sarili kong luho. Nagsisi ba ako? Noong panahon na hindi ko pa kilala ang Panginoon, syempre hindi, nag eenjoy ako sa ginawa ko kasi hindi ko pinaghirapan yung pera na nagkaroon ako. Pinaghirapan ng magulang ko. Hanggang sa nahuli ako nila Papa, pinagalitan ako. Pero parang wala lang sa akin, pasok sa kabilang tainga ko, labas sa kabila tapos uulit na naman ako sa pagiging pasaway ko. Sobrang dami kong nagawang kasalanan sa magulang ko noon, as in sobra. Hindi ko na mabilang. Napaiyak ko pa nga si Mama. At dun ko nasabing sobra na ako. Hindi ko na alam kung hanggang saan pa ako pwedeng umabot. Ang daming pumasok sa isip ko noon. Hindi din naman kasi kami yung tipo na nag e-express ng salitang "SORRY". Parang papalipasin lang namin yung araw tapos okay na. Pero alam ko, hindi na ako ganon pinagkakatiwalaan ng magulang ko. Ramdam ko. Hanggang sa point na, humihingi na ako ng tulong kay God, parang wala akong nararamdaman na "Oo anak, nandito lang ako para sayo" nung panahon na iyon. Hanggang sa naging malayo na ang loob sakin ng magulang ko, akala ko sila ang may kagagawan non pero narealized ko na ako pala ang may kasalanan ng lahat. At humingi ulit ako ng tulong sa Panginoon, at eto na nga, sa panahon na down na down ako at gusto ko ng sumuko may tao talaga na gagamitin si God para i angat ako, sabi nga sa 2 Timothy 4:17, "But the Lord stood with me and gave me strength". Yung taong to, nakilala ko lang sa Online Game na Rules of Survival (RoS). Hindi ko inisip na dahil sa pag lalaro ko ng online games e mapapadpad ako sa ibang lugar para lang makilala ko yung mga nakakalaro ko. Hanggang isang araw, dinala niya ako sa Church nila (Church of God). Ewan ko ba kung bakit nung unang tapak ko sa CoG, nag goosebumps ako. As in goosebumps. Tapos nung pumasok kami sa sanctuary, may pastor na nag preach, yun pala si Pastor Ody. Habang nakikinig ako sa kanya, naiiyak ako. Parang sinasabi sa puso ko na nasa tamang lugar na ako ngayon at eto na yung panahon na hinihintay ng pamilya ko. Na magbabago na ako, na magiging maayos na yung buhay ko. Nung araw at oras na yon, doon ko lang naramdaman yung ganon, wala akong ibang simbahan na napuntahan na ganon at naramdaman ko. Yun nga siguro yung sinasabi nila na kapag panahon na, ikaw lang makakaramdam sa sarili mo kapag nandyan na yung mga signs. Eto nga siguro yung sinasabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you … plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future". Simula noon, nakakausap ko na sila Mama at Papa ng maayos, yung tipong naging close kami sa isa't-isa ng parang walang pinagdaanan noon. Naging open ako sa kanila ng maayos. Sobrang gaan pala sa pakiramdam ng ganon. Nakakaiyak na nakakatuwa kasi sa loob ng 18 years, ngayon lang ako nakaramdam ng kasiyahan sa puso ko na sobrang sagad dahil yung saya na yon, galing sa Panginoon at kasama na din ang pamilya ko. Ngayong oras at araw na sinulat ko to, malayo ako kila Mama. Nandito ako sa Cavite. Samantalang sila nasa Laguna. Pero hindi sila nagagalit, oo nag aalala sila pero natutuwa sila kasi alam nilang nasa mabuting kalagayan ako. At alam ko na sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon, yung taong nagdala sa akin sa mabuting landas, ipapanalangin ko sa Panginoon na sana, siya na yung makasama ko habang buhay. Kasi dahil sa kanya, nakilala ko yung sarili ko, nakilala ko ang Panginoon at higit sa lahat, naging maayos ang buhay namin ng pamilya ko, hindi man kami mayaman, masasabi ko naman na mayaman kami sa pagmamahal sa isa't-isa at buo ang pamilya namin. Naalala ko pa noon, nagdasal ako, tapos eto na, sabi nga sa Psalm 138:3, "On the day I called, you answered me: my strength of soul you increased." Maraming salamat Panginoon. Dahil sayo, dahil sa Tamang panahon na nakilala kita, naging maganda at maayos ang buhay ko. Hanggang dito nalang po. Godbless you all mga kapatid. Mag ingat tayong lahat at sana mahalin niyo ang magulang niyo habang nakakasama niyo pa sila. Walang sinabing hindi maganda ang mga magulang para sa anak, totoo nga na "Papunta ka palang, pabalik na sila".
John Rommel C. Elasigue
CLDP 1
I grew up in a religious family. It was then a family’s custom to attend mass every Sunday and join religious activities. In my Elementary and High School years, volunteers from another church went to our Barangay and held their Summer Program there. They taught us about the Bible and I’ve learned about the stories of David & Goliath, Solomon, Abraham, Isaac & many more. I thought doing such activities and learning about the Bible is enough. It was in College at our Dorm’s quadrangle through our Dorm Manager during our Wednesday Bible Study that I’ve learned the love of God to mankind and made an impact to me. John 3:16 says “For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life.” It made me realized that I am a sinner, for it says in John 3:23 says “For all have sinned and fall short of the glory of God.” Romans 6:23 says “For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” I am a sinner, I cannot save myself and that I needed a Savior. Christ died on the cross to pay the penalty of my sins. That moment I accepted Jesus as my Lord and Savior and had my water baptism on October 1989. After that, I actively participate in the youth activities of our church in La Union, like summer youth camp, sports activity & etc. After graduation I went to Manila for my board exam and to find a job. Eventually, I got one but it was during that time that my relationship with the Lord goes cold. I seldom go to church & eventually my spiritual life went dry because I joined the worldly activities of my colleagues. But God rescued me and made me realized the bad things I’ve done and the consequence of it. Year 1996 when I recommitted my life to Him and enjoy once again my relationship with the Lord. Bible reading, prayer & attending fellowship was back in my life. 1 Corinthians 15:58 says “ Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.” In gratitude for what the Lord has done in my life, I serve Him in the various ministry in the church and sharing the goodness, faithfulness and lovingkindness of God to others. Praise God for constantly reminding me of His Word in 1 Corinthians 10:31 "So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God." I live to glorify the King of kings & the Lord of lords. My Christian journey is not a bed of roses, there are trials, troubles , temptations, difficulties in life but thanks be to God for He is my refuge, my very present help in times of trouble (Psalm 46:1) And that He will never leave me nor forsake me (Psalm 13:5). I am Jocelyn Lanoy, a sinner saved by the grace of God. To God be the glory.
Jocelyn Orpilla Lanoy
CLDP 3
When I was young, I was a “basagulero.” I also grew up with my childhood friends in an environment full of “bisyo” (Alak , Sugal, drugs and sexual immorality). I even joined the samahang kabitenyo with my high school friends and fought with other groups in and out of the university. As I grew older and after marriage, the kalokohan continues (tropahan , inuman and sexual immorality) up to year 2018. Then in the year 2019 because of my daughter and COG Men’s ministry, I finally realized that I need to embrace Christ and learn more about Christ. 2 TIMOTHY 3:14-15 NIV 14 But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, 15 and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. As I continue in ministries, there are times that I struggled a lot because of my schedule and I sometimes felt that I can’t do it anymore. Minsan sinasabi ko sasarili ko kaya ko pa ba, parang hindi na ako matuto at malilimutin na ako. Then, the word of God appears. “Be a warrior not a worrier” ROMANS 8:31 What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Trusting in God is the best thing to do, even in the situation that we are in right now.
Michael S. Cotoner
CLDP 3
I lived the life of a perfect student before I encountered Christ. I did not do it out of diligence nor was I motivated by great dreams and passion. I studied and strived out of spite towards my father. Back then, what motivated me to study was the thought of leaving behind my family when I have reached success and financial stability. Having known and seen my father engage in adultery since I was a child led me to question his love for us. He is a good father in terms of providing our needs but at the end of the day, they were but material things that can be given out of obligation and not of love. This hatred eventually turned into longing for affirmation, which I sought in relationships. At the same time, I was also experiencing emotional bullying and because of that, I had no confidence in who I am and my own value. I was unable to speak in front of a crowd, often ending up stammering, crying, or walking out. But when I encountered Christ, I experienced a peace that was beyond what I understood and a love that was overwhelming. The love Christ demonstrated empowered me to love my own family. It inspired me to strive forward and work hard to serve the Lord and others for His glory and no longer out of the bitterness of my heart. He taught me the value of seeing the good in others and forgiving those that have caused me anguish. I consider the first time I exhorted in our youth service as the most humbling experience of my life so far. As someone that had severe problems with speaking in front of an audience, whether large or small, it was hard for me to even stand on the pulpit and much more so that it was the word of God that I had to share. Thoughts like “I can’t do it” and “I’m not good enough” constantly bombarded my mind and my self-esteem. Since the morning of the day of my exhortation, I could not eat. I was too anxious to even eat a bar of chocolate. From 9 in the morning until 3 in the afternoon, I was constantly tearing up. People were telling me that everything would be fine, but their words fell on deaf ears. So, I opted to isolate myself in the children’s room to consult the Lord. I read Jeremiah chapter 1 for about 5 times or maybe even more. Jeremiah 1:9 is my calling verse; the Lord said in that verse, “I have put my words in your mouth.” I received that word at the critical time when I was questioning if someone like me, who cannot speak, can lead people. After crying out to the Lord, I faced the youth congregation and exhorted smoothly. It was the first time in my life that I was able to speak without stammering, crying, or desiring for the time to quickly pass. In all honesty, I still do not have confidence in my ability to speak. It is only by His grace that I am able to teach His word. It is only by His strength that I am able to stand in front of people. God is sovereign. He is in control of all things. Every experience that we have was carefully crafted by Him to refine us and every pain that He allows will become a testimony of how He loved us through it all and of how good He is in our life regardless of the situation.
Migui Colleen E. Cotoner
CLDP 3
I am from a Born-Again family. Growing up, it was just a normal routine as a child to read the Bible and attend Sunday schools, services, and Youth fellowships. A pure routine which I, as a young teenager, did not even understand the purpose of doing. No impact, no transformation, no relationship. I placed myself among the wrong people which influenced me to do sinful acts. I didn’t know who to run to besides my family. I didn’t know that God was there all along, waiting and offering me His unconditional and sacrificial love. As time passed by and as my eyes were opened, I got to know the importance of being His child—a faithful one. I learned the true meaning of being a follower of Christ. Now, I am beyond blessed to fully commit myself daily in Him alone. Though a life with Christ is not an easy and trouble-free journey, it is indeed worthy of all the pain and sacrifices because I am with and in Him. It says in 1 Corinthians 6:17, "But whoever is united with the Lord is one with him in spirit." The journey of a Christian is a road where we know that the end is delightful but the process we will go through is a roller-coaster ride. In this journey, we have to keep in mind that we, His children, have to be strong enough because our Lord is victorious over all.
Honey Micah O. Lanoy
CLDP 3
I remember accepting Jesus in my heart, as a personal Lord and Savior last 2017. But nothing really happened. I dont know maybe I haven't really understand the true meaning of that, I haven't really understand the true meaning of the gospel. There was no transformation in my life. I didn't know Him, I just knew about Him. So I just continued to live a sinful life. But as time goes by, our family transferred to another church which is, Church of God Imus. And we attended regularly sunday service. One day, there is one instance that I heard again the prayer of acceptance. And I had an encounter with God. On that day. Suprisingly I understood the Gospel. God talked to me and He allowed me to see how He loves me and He is the only one that could satisfy me. On that day, I repented from my sins and asked for forgiveness and surrendered my life to Jesus. I realized that life without God is really messed up and meaningless. Eventually I got really exposed with fellowships and other church activities. And as time goes by, I auditioned in the woship ministry and got in. Now, I am happily and faithfully serving God in the ministry. I am happy and blessed that I have Jesus in my life and have a relationship with Him. Trully God will give you a new heart, and transforms you into a new creation. Ezekiel 36:26–And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. 
Laura Nicole Cruto
CLDP 3
I became a Born Again Christian when i was still little. It was my mom who first became Christian, then regularly, she brings us in the church every Sunday. I grew up living a Christian LIFE. I got involved in ministries, outreaches, missions, feeding programs of the church, charity works, YOUTH camps and so on. I really experienced God's works and miracles. And as i become deeper and deeper in the presence of God, our enemy is also at work on how it will capture us. "Habang nakikita nyang lumalago tayo sa Panginoon, gumagawa din xa ng way para maalis atensyon natin ke Lord at mapunta sa mga makamundo" And to be honest, i got lost, though i still go to church and know the truth, nadeceive pa din ako.. i became wanderer of the world, that happened when i was in college. Until i got blinded by love, sabi sa Bible.. 2Corinthians 6:14, KJV: "Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?" Though i know i should not be inlove with unbeliever, i still pursued and thought to myself that he can change, that somehow i can bring him to church,( di ko namalayan with wrong motive pala ako, i should bring him to the Lord not for myself but for him to have a relationship with God) With that, i failed, time came and we got separated. I was so devastated and so broken, i was bitter, i got trust issues. But one day, God gave me this... Isaiah 65:16, CEV: "I am God! I can be trusted. Your past troubles are gone; I no longer think of them. When you pray for someone to receive a blessing, or when you make a promise, you must do it in my name. I alone am the God who can be trusted." I realized, God let those things happen to me because he has a purpose/reasons, He has something for me to learn. After 5 years of being a stagnant Christian, it came to my senses that God all along is with me, is still beside me and never left me alone. Deuteronomy 31:6 NIV: Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.” I cried a lot to God, i repented for my sins, for disobeying His words. I decided to follow Him again, and i renewed my vows to Him last April 2019 by being baptized again, i started joining camps and Christian programs, i started being involved in fellowships step by step. And now walking through the path God gave me, I'm in CLDP 3 holding on to God's promise... And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. 1 John 5:11‭-‬12 NIV. I am Kathyline Lomotan Alo, was a sinner and slave of the world now rescued and servant of God.
Kathyline L. Alo
CLDP 3